Skip to content

HHR-P105

Original price $ 19.95
Current price $ 12.95

HHR-P105 : 2.4v 830mAh long life rechargeable NiMH Battery for Panasonic cordless phones. Size: 2 1/8" long x 13/16" across. Replaces part #s HHR-P105, HHR-P105A, HHR-P105B. Fits in phone models: KX-FG2451, KX-TCA14, KX-TG2411, KX-TG2411WH, KX-TG2420, KX-TG2420B, KX-TG2420W, KX-TG2421, KX-TG2421F, KX-TG2421P, KX-TG2421W, KX-TG2422, KX-TG2422W, KX-TG2423, KX-TG2424, KX-TG2424F, KX-TG2431, KX-TG2431W, KX-TG2432, KX-TG2480B, KX-TG2620, KX-TG2620B, KX-TG2620W, KX-TG2621, KX-TG2621W, KX-TG2622, KX-TG2622W, KX-TG2631, KX-TG2631W, KX-TG2632, KX-TG2632B, KX-TG5761, KX-TG5761S, KX-TG5766, KX-TG5767, KX-TG5771, KX-TG5771S, KX-TG5776, KX-TG5776S, KX-TG5777, KX-TG5777B, KX-TG5779, KX-TG6700, KX-TG6700B, KX-TG6702, KX-TG6702B, KX-TGA570, KX-TGA570S, KX-TGA571, KX-TGA571S, KX-TGA572, KX-TGA573S, KX-TGA670, KX-TGA670B, etc.